Stockholm Skavsta Airport

Hemsidans standard

Webläsarens kompabilitet

Den här webplatsen är designad för att vara tillgänglig för en så bred publik som möjligt. Alla websidor är gjorda i XHTML 1.0 Transitional standard, och använder CSS Style Sheets för att visa sidorna, vilket innebär att webplatsen ska vara läsbar i alla webläsare som använder dessa standarder.

Äldre webläsare, som Internet Explorer 4 och Netscape 4 stödjer inte dessa standarder fullt ut. Om du använder en sådan äldre webläsare kan du fortfarande navigera på sidan, då visas innehållet med enkel layout och upplevelsen blir inte densamma som det är tänkt.

 

Riktlinjer för WAI-tillgänglighet

Webplatsens mall är designad för att passa "AAA" nivån enligt WAI tillgänglighets riktlinjer. Där det är möjligt, kommer sidor inom mallen att passa denna standard. Där det inte är möjligt passar sidorna åtminstone "A" nivån.

 

Textstorlek

Användare med nedsatt synförmåga som vill öka textstorleken på webplatsen kan göra det på följande sätt:

  • I Internet Explorer (PC) och Firefox, använd Visa-menyn > Textstorlek
  • I Netscape 7 och Internet Explorer (MAC), använd Visa-menyn > Text Zoom

Om du inte har någon av de ovan nämnda webläsarna, läs i Hjälp-menyn eller medföljande instruktioner till webläsarens mjukvara, för att ta reda på hur textstorleken kan ökas.

 
Fivesite Guided Creative