Stockholm Skavsta Airport

Förlorat/skadat bagage

Luggage S

Ibland händer det att bagage lastas fel eller skadas. Om din väska mot förmodan inte kommer fram eller har åverkats, kontakta personalen i Service Center direkt.

Saknat bagage eller skada måste rapporteras

innan du lämnar ankomstflygplatsen

. För ersättning och regler vänligen kontakta ditt flygbolag.

 
Fivesite Guided Creative