Stockholm Skavsta Airport

Parkering

Välkommen till Stockholm Skavstas Parkeringar!

Parking sign 1

Det finns fyra olika typer av parkeringar på flygplatsen:

 • Långtidsparkering
 • Korttidsparkering
 • Terminalnära parkering
 • Parkeringshus 
 • Handikapp-parkering

Läs mer om resp. parkering nedan.

Samtliga parkeringar är kameraövervakade.

Flygplatsen ansvarar inte för stöld av fordon eller tillbehör. Inte heller för skada eller åverkan. Flygplatsen äger rätt att i vissa fall flytta fordon.

Parkera endast på avsedda platser, inte i körvägar.

Förboka gärna din parkering här!

 

Korttids-P: Hämta/lämna och besöksparkering

Mitt emot terminalen ligger flygplatsens korttidsparkering. Hit hänvisas de som ska lämna av eller hämta upp resenärer, samt tillfälliga besökare till flygplatsen.

Att göra ett kort stopp för att lämna av eller hämta upp passagerare är gratis. Vill man lämna bilen och följa med in i terminalen, finns P-automater lättillgängligt placerade intill Korttids-P. Dessa automater är endast till för korttidsparkeringen. P-automater för övriga parkeringar finns i terminalen samt i Parkeringshuset.

På korttids-P är parkering tillåten i max 6 timmar.

För parkering längre än 6 timmar hänvisar vi till vårt Parkeringshus eller Långtidsparkering.

 

Parkering Långtid

Stockholm Skavstas Långtidsparkering ligger på vänster sida när du kommer in på flygplatsområdet. Det finns en gångväg genom P-huset till terminalen. Det är aldrig mer än 300-500 meters gångväg från parkeringen till flygterminalen.

Vid ankomst till parkeringen, gör så här:

 • Kör fram till bommen
 • Tryck på knappen för biljett och tag biljetten
 • Parkera bilen
 • Tag med biljetten och betala innan du hämtar bilen (kontanter eller kreditkort)
 • Betalstationer finns vid Ankommande i terminalen, samt i entrén till Parkeringshuset.

Om du vet på förhand att du ska betala med kreditkort:

 • Sätt i kreditkortet direkt vid bommen vid infarten till parkeringen.
 • Sätt i samma kreditkort vid bommen när du kör ut från parkeringen.

Förlorad biljett kostar 100 kr extra. Ny biljett erhålls i Parkeringsservice i terminalen.

 

Terminalnära parkering

Flygplatsens nya Terminalnära parkering ligger på höger sida när du kör mot flygplatsterminalen. Från den Terminalnära parkeringen är det endast 150 meters gångväg till flygplatsterminalen.

Vid ankomst till parkeringen, gör så här:

 • Kör fram till bommen
 • Tryck på knappen för biljett och tag biljetten
 • Parkera bilen
 • Tag med biljetten och betala innan du hämtar bilen (kontanter eller kreditkort)
 • Betalstationer finns vid Ankommande i terminalen, samt i entrén till Parkeringshuset.

Om du vet på förhand att du ska betala med kreditkort:

 • Sätt i kreditkortet direkt vid bommen vid infarten till parkeringen.
 • Sätt i samma kreditkort vid bommen när du kör ut från parkeringen.

Förlorad biljett kostar 100 kr extra. Ny biljett erhålls i Parkeringsservice i terminalen.

 

Parkeringshus

Hämta din bil fri från snö, is och sommarhetta, bara 120 meter från terminalen!

Parkeringshuset ligger på vänster sida när du kör in på flygplatsområden, med infart mittemot långtidsparkeringen. 

Vid ankomst till parkeringen, gör så här:

 • Kör fram till bommen
 • Tryck på knappen för biljett och tag biljetten
 • Parkera bilen
 • Tag med biljetten och betala innan du hämtar bilen (kontanter eller kreditkort)
 • Betalstationer finns vid Ankommande i terminalen, samt i entrén till Parkeringshuset.

Om du vet på förhand att du ska betala med kreditkort:

 • Sätt i kreditkortet direkt vid bommen vid infarten till parkeringen.
 • Sätt i samma kreditkort vid bommen när du kör ut från parkeringen.

Förlorad biljett kostar 100 kr extra. Ny biljett erhålls i Parkeringsservice i terminalen.

 

Parkering för handikappade

Parkering för fordon med handikapptillstånd finns på markerade platser som ligger endast 10 meter från flygplatsterminalen.

Kör förbi Långtidsparkeringen - sväng sedan höger vid skylten med Handikapp-parkering.

Betalning sker före avresa i Service Center i Incheckningshallen.

 
Fivesite Guided Creative