Stockholm Skavsta Airport

Parkering

Välkommen till Stockholm Skavstas Parkeringar!

Parking sign 1

Det finns sex olika typer av parkeringar på flygplatsen:

 • Långtidsparkering
 • Korttidsparkering
 • Terminalnära parkering
 • Parkeringshus 
 • Handikapp-parkering
 • Parkering för elbilar

För bästa pris, kampanjer och garanterad plats, boka här!

Samtliga parkeringar är kameraövervakade.

Flygplatsen ansvarar inte för stöld av fordon eller tillbehör. Inte heller för skada eller åverkan. Flygplatsen äger rätt att i vissa fall flytta fordon.

Parkera endast på avsedda platser, inte i körvägar.

Läs mer om resp. parkering nedan.

 

Drop-off / lämna passagerare

Flygplatsen har en ny drop-off-zon, med infart mitt emot korttidsparkeringen. Här gäller gratis drop-off och bilen får enbart stanna för att släppa av passagerare och bagage.
Behöver man lämna bilen för att t ex följa med in till terminalen hänvisar vi till korttidsparkeringen.
Området övervakas av vår parkeringsvärd, för att flödet ska fungera så smidigt som möjligt.

 

Vid ankomst till parkeringen, gör så här:

Har du förbokat din parkering, se separata instruktioner i din bokningsbekräftelse.

Vid ankomst till parkeringen, gör så här:

 • Kör fram till bommen
 • Sätt i ditt kreditkort (Alternativt tryck på knappen för biljett och tag biljetten)
 • Parkera bilen
 • Sätt i samma kreditkort vid bommen när du kör ut från parkeringen.

Vill du betala kontant eller betala i en av betalstationerna, ta en parkeringsbiljett vid infart:

 • Ta med biljetten och betala innan du hämtar bilen (kontanter eller kreditkort). Betalstationer finns vid Ankommande i terminalen, samt i entrén till Parkeringshuset.
 • Alternativt fungerar det att betala direkt vid utfartsbom genom att sätta in parkeringsbiljetten först och sedan kreditkortet.

Vid problem tryck på symbolen för telefonluren. Då får du hjälp av personal.

 

Korttids-P

Mitt emot terminalen ligger flygplatsens korttidsparkering. Hit hänvisas de som ska hämta upp resenärer, samt tillfälliga besökare till flygplatsen.

På korttids-P är parkering tillåten i max 6 timmar.

För parkering längre än 6 timmar hänvisar vi till vårt Parkeringshus,Långtidsparkering eller Terminalnäraparkering.

 

Parkering Långtid

Stockholm Skavstas Långtidsparkering ligger på vänster sida när du kommer in på flygplatsområdet. Det finns en gångväg genom P-huset till terminalen. Det är aldrig mer än 300-500 meters gångväg från parkeringen till flygterminalen.

 

Terminalnära parkering

Flygplatsens Terminalnära parkering ligger på höger sida när du kör mot flygplatsterminalen. Från den Terminalnära parkeringen är det endast 150 meters gångväg till flygplatsterminalen.

 

Parkeringshus

Hämta din bil fri från snö, is och sommarhetta, bara 120 meter från terminalen!

Parkeringshuset ligger på vänster sida när du kör in på flygplatsområden, med infart mitt emot långtidsparkeringen. 

 

Parkering för handikappade

Parkering för passagerare med handikapptillstånd finns precis bredvid flygplatsterminalen. Kör in på parkeringen via bommen på Hangarvägen (efter infarten till Långtids-P och P-hus). Följ skyltning mot Handikapp-parkering (2:a avfarten till höger efter bommen) och parkera på ledig plats. Observera att ditt handikapptillstånd måste ligga synligt i bilens framruta.

Alla som har ett handikapptillstånd kan använda denna parkering till långtidstaxa (kampanjpriser tillämpas dock ej). Du kan också förboka handikapp-parkering till ett lägre förbokningspris.

 

Parkering för elbilar

Ett begränsat antal platser med laddningsmöjlighet för elbilar finns på andra våningen i P-huset.
Endast för förbokade kunder med elbilar. Förboka din parkering här.

P-huset ligger på vänster sida vid ankomst till flygplatsen, infart mitt emot Långtidsparkeringen.

 
Fivesite Guided Creative