Stockholm Skavsta Airport

Flygplatsens historia

På 1930-talet anlades ett mindre flygfält vid gården Skavsta för att tillsammans med flygfälten vid Stigtomta och Larslund utgöra krigsflygfält åt en flygvapendivision. År 1941 stationerades flygflottiljen F11 på flygplatsen för att bevaka Sveriges gränser under andra världskriget. Under de följande 20 åren var F11 Sveriges största flygflottilj, men år 1974 tog regeringen beslut om nedläggning av F11 och sex år senare lades flottiljen ned.

År 1984 fick Nyköping/Oxelösunds Flygplats AB (sedermera Stockholm Skavsta Flygplats AB) i uppdrag att driva den kommunala flygplatsen och i samband med detta flyttade Nyge-Aero och Arméflygskolan från Brandholmen till Skavsta flygplats. Den 23 september 1984 invigdes Nyköping/Oxelösunds flygplats.

Ryanair startade sin verksamhet på Skavsta flygplats år 1997 med en lågprislinje till London. Året efter sålde Nyköpings kommun stora delar av det kommunala ägandet av flygplatsen till det engelska fastighetsbolaget TBI, med en rad flygplatser över hela världen. Detta innebar att Skavsta flygplats blev en av de få privatägda flygplatserna i Sverige, men Nyköpings kommun behöll dock 9,9 % av aktierna i Stockholm Skavsta Flygplats AB.

I januari 2005 köptes TBI upp av det spanska företaget ACDL (Airport Concessions & Development Ltd). ACDL ägs till 90 % av Abertis, som bland annat äger spanska betalmotorvägar och parkeringsplatser, och resterande 10 % av ACDL ägs av Aena Internacional som är en del av det spanska luftfartsverket.

12 juni 2007 firar Ryanair 10-årsjubileum på Skavsta och två dagar senare kommer beskedet att man utökar basen till 6 baserade flygplan. Den ökade trafiken innebär att Skavsta går om Bromma och Malmö flygplatser i passagerarantal och blir Sveriges tredje största flygplats. Samma dag som beskedet om den utökade Ryanair-basen, tas även första spadtaget för det första hotellet på flygplatsen, Connect Hotel. Hotellet står färdigt i juli 2008.
I oktober 2013 såldes Stockholm Skavsta, samt flera av TBI’s flygplatser, koncessioner och managementkontrakt, till det amerikanska bolaget Airport Worldwide.

Historiska årtal:

1941 - Flygflottiljen F11 stationeras på Skavsta flygfält.
1980 - F11 läggs ned.
1984 - Nyköpings/Oxelösunds Flygplats AB öppnar flygplatsen för civil luftfart.
1997 - Ryanair öppnar linjen Skavsta-London.
1998 - Nyköpings kommun säljer flygplatsen till brittiska TBI.
2003 - Ryanair förlägger sin skandinaviska bas på Skavsta med 6 nya flyglinjer.
2005 - Flygplatsens ägare TBI köps upp av det spanska infrastrukturbolaget Abertis.
2006 - Chartern återkommer till Skavsta med Fritidsresor till sommaren och även Ving till vintern.
2007 - Ryanair utökar sin bas till 6 plan och 30 destinationer.
2007 - Skavsta blir Sveriges 3:e största flygplats.
2013 - Abertis säljer sina flygplatstillgångar och Skavsta köps av det amerikanska bolaget AIRPORTS WORLDWIDE.