Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Billiga flygbiljetter viktigare för resenärer än själva linjeutbudet.

Publicerad: 11 maj 2006

Billiga flygbiljetter viktigare för resenärer än själva linjeutbudet. Publicerad: den 11 maj 2006 Avgörande för resenärernas val att flyga från Stockholm Skavsta Flygplats är de låga priserna på flygbiljetterna.

Det framgår tydligt av Skavstas nya  marknadsundersökning som gjorts på 547 resenärer. Två tredjedelar av alla tillfrågade svarar dessutom att de reser oftare sedan lågprisflyget kommit till Sverige. Nästan lika många säger att de inte skulle ha rest alls om det inte varit för de billiga biljetterna.

Intresset för lågprisbiljetterna förklaras möjligen av resenärernas inkomster (endast 60 procent ville uppge sin inkomst i undersökningen). Fyrtioåtta procent av de undersökta tjänar under 250 000 kronor, av dessa tjänar 21 procent under 120 000 kronor. Å andra sidan tjänar 42 procent mellan 250 000 - 500 000 kronor. De sista tio procenten tillhör kategorin höginkomsttagare med över 500 000 kronor i inkomst.

- Det här stärker givetvis vår uppfattning att en höjning av flygskatten slår hårdast mot låginkomsttagarna, dvs hälften av våra resenärer, säger Dot Gade Kulovuori, VD på Stockholm Skavsta Flygplats. Det är de som knappt reste alls innan lågprisflyget kom hit.

På vilket sätt påverkar då linjeutbudet resenärernas val? Endast en femtedel anger att valet av destination är viktigt. Svaret skulle också kunna tolkas som ''ge oss en destination med billiga biljetter så reser vi!''. Därmed påverkar inte linjeutbudet resenärernas val i samma utsträckning som priset, visar undersökningen.

Intressant är också att andelen affärsresenärer nu utgör drygt en fjärdedel. För drygt en tredjedel är skälet till resan semester medan övriga reser för att hälsa på släkt och vänner eller pendlar. Nästan hälften av alla resenärer kommer från Stockholm/Mälardalen, tretton procent är från Sörmland. Föga förvånande är att lika många resenärer kommer från Östergötland. Det bekräftar bara den bild flygplatsen fått av att allt fler östgötar numer väljer att flyga från Skavsta.

News menu

Fivesite Guided Creative