Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Nytt: gratis att hämta och lämna på Korttids-P

Publicerad: 21 mars 2014

Stockholm Skavsta Flygplats öppnar upp korttidsparkeringen och underlättar för avlämning och upphämtning av passagerare.

Fr o m 22 mars blir det lättare att lämna av och hämta upp passagerare på flygplatsen. Korttidsparkeringen har öppnats upp och det blir gratis att göra ett kort stopp på parkeringen för att hämta eller lämna resenärer.

Vill man lämna bilen för att t ex hjälpa passageraren med bagaget in till terminalen, finns nya P-automater uppsatta i anslutning till Korttids-P. Dessa automater gäller endast för parkering på Korttids-P. Betalstationer för övriga parkeringar finns inne i flygplatsterminalen samt i P-huset.

Parkering är tillåten max 6 timmar på Korttids-P. För parkering under längre tid, hänvisar vi till vår Långtids-P eller P-hus.

Obs! Inom hela flygplatsområdet råder parkeringsförbud utom på angivna parkeringplatser.

News menu

Fivesite Guided Creative