Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Ny VD på Stockholm Skavsta Flygplats

Publicerad: 12 augusti 2014

Stockholm Skavsta Flygplats tillkännagav idag att styrelsen har utsetts Peter Steinmetz som ny VD för flygplatsen från 1 september 2014. Peter Steinmetz har lång erfarenhet från flygbranschen efter mer än 30 år inom olika verksamheter.

”I Peter har vi identifierat en stark ledare med förmåga att utveckla bolagets tillgångar och personal, så att intäkterna fortsätter att växa och att flygplatsens utvecklingsprogram för flygtrafiken vidareutvecklas.”, säger Jacques Greitemann, styrelseordförande i Stockholm Skavsta Flygplats AB.

Peter Steinmetz efterträder Dot Gade Kulovuori, som lämnade flygplatsen i augusti. ”På uppdrag av företaget och dess styrelse vill jag tacka Dot för hennes arbete och engagemang för flygplatsen och dess tillväxt. Under Dots två sista år som VD lyckades flygplatsen vända mångåriga förluster till vinst”, säger Jacques Greitemann.

Peter Steinmetz har en lång framgångsrik meritförteckning inom den internationella flygvärlden. Under de senaste 10 åren inom Schiphol Group som VD för Aruba Airport i Karibien.

Under hans ledning har Aruba Airport förvandlats från att vara ett förlustgenererande statligt bolag, till att bli en blomstrande självständig flygplats. Flygplatsen är nu ledande bland de karibiska öarna när det gäller lönsamhet, kundfokus, marknadsföring av flygbolag samt säkerhetsarbete. Aruba Airport har amerikansk så kallad ”preclearence” och uppfyller därmed de högsta amerikanska immigrationsregelkraven, samt finansieras för närvarande helt av eget kapital.

Peter startade sin karriär hos Fokker Aircraft Company och den nederländska luftfartsbyrån. Han har också arbetat för den nederländska luftfartsmyndigheten, och sedan 1996 hos den internationella delen av Schiphol Group i Asien, Australien, Centralamerika, Europa och Karibien.


Om Airports Worldwide
Airports Worldwide är ett privatägt multinationellt företag vars meritlista består av framgångsrika investeringar, utveckling och drift av flygplatser i världsklass. Företagets verksamhet är världsomspännande, med kontor i Amsterdam och Houston, samt verksamhet i USA, Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Centralamerika. Det är majoritetsägt av OMERS pensionsfond i Kanada, samt delägt av HAS Develompent Corporation och Airport Development Corporation. Mer information finns på www.airportsworldwide.com

News menu

Fivesite Guided Creative