Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Stockholm Skavsta Airport

Stockholm Skavsta flygplats en lösning på utmaningarna

Publicerad: 16 maj 2016

Vi välkomnar initiativet att bredda debatten till att inte enbart handla om Bromma och Arlanda. Stockholm Skavsta flygplats är en viktig del i lösningen på de infrastrukturella utmaningar som ett växande Storstockholm står inför.

Läs debattartikeln nedan, skriven av Stockholm Skavsta flygplats VD Peter Steinmetz, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun Urban Granström och regionstyrelsens ordförande i Regionförbundet Sörmland Viking Jonsson.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skavsta-flygplats-en-loesning-pa-utmaningarna-24943

News menu

Fivesite Guided Creative