Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Längre restid från Stockholm pga avstängd bro

Publicerad: 27 juni 2016

Södertäljebron på E4 är avstängd för trafik i minst 2 månader framåt pga av lastbilsolycka i midsommarhelgen som orsakade skador på bron.

Detta medför att restiden från Stockholm till flygplatsen just nu är extra lång, ibland mer än 2 timmar beroende på trafikläget. Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Den längre restiden gäller även Flygbussarnas trafik från Stockholm till Stockholm Skavsta flygplats. Se Flygbussarnas tidtabeller här.

Vi vill också påminna om att det är passagerarens eget ansvar att vara på flygplatsen i god tid före flygets avgång. Då det är många som reser under sommaren kan det ofta vara många passagerare samtidigt i terminalen, vilket kan skapa långa köer. Läs mer här.

Uppdaterad 2016-08-01 kl 13:10. 

News menu

Fivesite Guided Creative