Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Stockholm Skavsta Utveckling

Publicerad: 04 oktober 2016

Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen.

Stockholm Skavsta flygplats, Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland driver tillsammans satsningen Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen.

Ambitionen är att visa att Stockholm Skavsta flygplats är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Flygplatsen är också del av lösningen på Stockholmsregionens trafikutmaningar, särskilt i kombination med den kommande snabbtågsjärnvägen Ostlänken.

Arbetet inriktas på att nå beslutsfattare och opinionsbildare på nationell nivå.

Läs mer: stockholmskavstautveckling.se

News menu

Fivesite Guided Creative