Stockholm Skavsta Airport

News & PR

Nytt parkeringshus

Publicerad: 17 januari 2005

Nytt parkeringshus Publicerad: den 17 januari 2005 I februari påbörjar Stockholm Skavsta Flygplats nästa investeringsprojekt för cirka 40 miljoner kronor, ett bevakat och varmbonat parkeringshus i två plan nära terminalen med plats för närmare 700 bilar. Byggnationen ska stå klar i slutet av sommaren och sysselsätter som mest 30-40 personer inklusive underentreprenörer.

Nytt parkeringshus

Publicerad: den 17 januari 2005

I februari påbörjar Stockholm Skavsta Flygplats nästa investeringsprojekt för cirka 40 miljoner kronor, ett bevakat och varmbonat parkeringshus i två plan nära terminalen med plats för närmare 700 bilar. Byggnationen ska stå klar i slutet av sommaren och sysselsätter som mest 30-40 personer inklusive underentreprenörer.

En bygglovsansökan lämnas i veckan till Nyköpings kommun på ombyggnad av industrifastigheten Sveaverken/Odinfabriken, belägen cirka 100 meter från terminalen. Sveaverken/Odin är idag hyresgäst i fastigheten men lämnar lokalen på drygt 9000 kvadratmeter i februari för att flytta till Katrineholm. Därefter börjar Skanska tillsammans med arkitektbyrån Carlstedt Arkitekter förbereda ombyggnaden.

Parkeringshuset får ett inbyggt gångstråk som binder samman parkeringarna och förkortar gångavståndet mellan befintlig långtidsparkering och passagerarterminal. Parkeringshuset är redan inritat i kommunens nya expansions- och översiktsplan över området. Geografiskt och konstruktionsmässigt är fastigheten väl lämpad för sin nya roll med tanke på
flygplatsens framtida expansion. Ett varmbonat p-hus erbjuder fler parkeringsalternativ och bättre service för resenärerna.

När byggnationen är klar har Stockholm Skavsta Flygplats totalt 2 700 p-platser.

News menu

Fivesite Guided Creative