Arlandastad Group säkrar finansiering om 75 MSEK för Stockholm Skavsta Flygplats

Den 17 maj 2022 tillträde Arlandastad Group 90,1 procent av Stockholm Skavsta Flygplats i partnerskap med Nyköpings kommun. Nu har bolaget säkrat en finansiering om 75 MSEK som stärker kassan för Stockholm Skavsta Flygplats AB. Finansieringen är placerad lokalt hos Sörmlands Sparbank och är ett lån med fyra års löptid.

– Jag är mycket nöjd med att vi har säkrat en stabil och långsiktig grund för vår resa i Skavsta. Givet att vi befinner oss mitt i en utmanande period med en osäker omvärld uppskattar vi naturligtvis våra bankers förtroende för vår affär. Finansieringen med Sörmlands Sparbank är starten på ett nytt långt samarbete. Att banken dessutom är lokal går helt i linje med hur vi arbetar nära våra samarbetspartners, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Finansieringen säkerställer en långsiktighet för bolagets ambitioner i Skavsta avseende organisk och strategisk tillväxt.

– Finansieringen ger oss en bra bas för utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats. Inledningsvis tar vi oss tiden att utreda vilken typ av flyg och verksamheter som ska finnas på plats med ambition att framtidssäkra driften för flygplatsen. Med Sörmlands Sparbank som tror på oss och affären får vi möjlighet att arbeta än mer framåtlutat, säger Kjell-Åke Westin Styrelseordförande, Stockholm Skavsta Flygplats.

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Arlandastad Group är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information, kontakta:

Dieter Sand, CEO

Arlandastad Group AB

e-mail: dieter.sand@arlandastad.se

Mobil: 072 225 37 71

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.