Arlandastad Group köper Skavsta flygplats

Arlandastad Group köper Skavsta flygplats – utvecklar företagspark, logistik och solcellspark

Arlandastad Group AB förvärvar 90,1% i Stockholm Skavsta Flygplats AB och utvecklar 4,84 miljoner kvm mark i partnerskap med Nyköpings kommun. Detaljplanearbetet för en första etapp är redan igång. Köpeskillingen baseras på 117 miljoner kronor varav 29 miljoner kronor betalas kontant och resterande genom övertagande av skulder. Tillträde sker preliminärt under april 2022. Förvärvet avser bolaget Airports Worldwide Sweden Holding AB som ägs av franska VINCI Airports.

Nyköpings kommun, som fortsatt äger 9,9 % av bolaget, arbetar för närvarande med nya detaljplaner, där området för den första etappen omfattar cirka 600 000 kvm av totalt 4,84 miljoner kvm mark.

– Det här projektet passar oss perfekt, det har samma potential som vårt projekt i Arlandastad. Nyköping har ett mycket attraktivt läge med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer. Första etappen omfattar en utökad projektportfölj på mellan 5–10 miljarder kronor, ett betydande tillskott till vår befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgår till cirka 40 miljarder kronor, säger Dieter Sand VD och Koncernchef, Arlandastad Group.

Stockholm Skavsta Flygplats som är Sveriges fjärde största flygplats sett till antal resenärer har stor betydelse för regionens näringsliv och besöksnäring. Flygplatsdriften kommer att fortsätta utvecklas och ett stort fokus ligger på att återupprätta lönsamheten.

– Flygplatsen är en viktig motor i regionen och därför är det glädjande att just Arlandastad går in som ny huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats. Vi ser att Skavsta i och med detta kan ta en tydligare roll i det nationella flygplatssystemet samtidigt som flygplatsen får en ägare som är expert på fastighetsutveckling och som har mycket bra möjligheter att skapa en lönsam flygplats. Som kommun ser vi verkligen framemot att fortsätta utveckla flygplatsområdet tillsammans, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

För att bidra till hållbar utveckling genom förnybar energi har Arlandastad och VINCI Airports tecknat ett avtal som gör det möjligt för SunMind, ett dotterbolag till VINCI Concessions, att utveckla, finansiera, bygga och driva en solcellspark på flygplatsområdet. Med en yta på 100 hektar och med en kapacitet på nästan 100 MWh blir solcellsparken en av de största parkerna i Sverige. Solcellsparken kommer bidra till energiförsörjningen för Nyköpings kommun.

Arlandastad och VINCI Concessions kommer tillsammans undersöka möjligheten att utveckla ett program för solcellskraft i Sverige, bland annat genom att använda marken i Arlandastads portfölj.

– Det blir en flygande start och helt i linje med våra ambitioner att bygga både hållbart och lönsamt. VINCI, ägare av SunMind, är ett av världens största bolag inom infrastruktur så de är en perfekt partner för oss, säger Dieter Sand.

Nicolas Notebaert, VD för VINCI Concessions och ordförande för VINCI Airports, fortsätter:

– Det här är en fantastisk affär dels då det är ett strategiskt steg för VINCI Concessions solcellsverksamhet och dels för fortsättningen av vår befintliga flygplatsstrategi som är baserad på investeringar i områden med hög tillväxtpotential. Vi är mycket nöjda över att arbeta med Arlandastad, en solid partner och ett företag som kommer att fortsätta den utveckling som VINCI Airports vid Stockholm Skavsta initierat i samarbete med Nyköpings kommun.

För Arlandastad Group är förvärvet en möjlighet att långsiktigt utveckla både befintlig och ny verksamhet för att skapa en attraktiv destination.

Fakta

Om Arlandastad Group Arlandastad Group AB är ett fastighetsbolag som förvärvar och förädlar fastigheter för egen förvaltning. 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till 6,2 miljarder kronor och substansvärdet till 81 kronor per aktie. Innan förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats bedöms bolagets projektportfölj uppgå till 40 miljarder kronor, med en förväntad projektvinst om 12 miljarder kronor. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta: Dieter Sand, CEO Arlandastad Group AB Mejl: dieter.sand@arlandastad.se telefon: + 46 (0)72 255 37 71

Om VINCI Airports

VINCI Airports, den ledande privata flygplatsoperatören i världen, med 53 flygplatser i 12 länder i Europa, Asien och Amerika. VINCI utnyttjar sin expertis för att utveckla, finansiera, bygga och driva flygplatser. VINCI utnyttjar också sin investeringskapacitet och expertis för att optimera driftsprestanda, modernisera infrastruktur och driva miljöomställning. VINCI Airports blev den första flygplatsoperatören som lanserade en internationell miljöstrategi, 2016, i syfte att uppnå nettonollutsläpp i hela sitt nät senast 2050.
För ytterligare information vänligen kontakta Vinci Airports:
communication@vinci-airports.com + 33 634 780 936

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.