Stockholm Skavsta Flygplats

Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik.

Verksamheten är inriktad på reguljär internationell passagerartrafik och 2017 finns 45 direktlinjer till destinationer i hela Europa. Flygplatsen är privatägd och drivs på strikt kommersiell basis.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.