Miljö

Stockholm Skavsta Flygplats lägger stor vikt vid vårt miljöarbete och vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön. Här finns information om vårt miljötillstånd och vår miljöpolicy. Har man klagomål gällande buller kan man lämna det direkt via webben i formuläret ”Buller klagomål”.

Miljötillstånd

Stockholm Skavsta flygplats miljötillstånd ger flygplatsen tillstånd att hantera upp till 75 000 flygrörelser (en flygrörelse innebär en start eller landning) samt 6 miljoner passagerare per år.

Det nuvarande miljötillståndet utfärdades Miljödomstolen år 2007, efter en flera år lång ansökningsprocess som bl a inneburit omfattande undersökningar och flera samråd med både myndigheter och allmänheten.

Kort sammanfattning av Miljödomstolens utslag 31 januari 2007:

Miljödomstolen ger Stockholm Skavsta flygplats AB tillstånd enligt kap. 9 i miljölagen att bedriva flygplatsverksamhet på Skavsta flygplats i Nyköpings kommun, med en begränsning till max 75 000 flygrörelser per år och max 300 tekniska motorprovningar/år, samt till de om- och tillbyggnader som är erforderliga för denna verksamhet.

Tillståndet innebär också att flygplatsens verksamhet kan öka upp till 6 miljoner passagerare per år.

Kontakt

För ytterligare information om miljötillståndet, kontakta Joakim Lindholm via e-post: joakim.lindholm@skavsta.se.

Miljöpolicy

Stockholm Skavsta Flygplats tar ansvar för verksamhetens negativa effekter på miljön och arbetar proaktiv för att minimera dessa. Med den målsättningen åtar sig bolaget att:

  • Följa tillstånd och lagstiftning
  • Upprätthålla system för miljöledning
  • Beakta miljön och naturens resurser
  • Sträva efter energieffektivitet och minskning av koldioxidutsläpp i driftverksamheten
  • Säkerställa att personal och samarbetspartners följer fastställda miljörelaterade rutiner
  • Aktivt delta i lokala, nationella och internationell miljöinitiativ för flygplatser, med målsättning att minimera miljöpåverkan och skapa hållbara utvecklingspolicys.

Klagomål om bullerstörning

Stockholm Skavsta Flygplats arbetar kontinuerligt för att hålla buller från verksamheten på ett minimum. Information från omgivningen gällande bullerstörningar, som leder till att vi kan kartlägga bullerstörningarna, är därför en viktig del av det arbetet.

I formuläret nedan kan du lämna ditt klagomål. För att kunna bli återkopplad i ärendet är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter korrekt. Från det att ett klagomål inkommer tar det som mest 10 arbetsdagar innan återkoppling i ärendet ges.

Du kan även skicka in ditt klagomål direkt via e-post till flyg@skavsta.se.

När du fyller i kontaktformuläret nedan och väljer Skicka innebär det att du har accepterat flygplatsens hantering och lagring av uppgifterna du lämnat. Läs mer om detta här.

Fält markerade med (*) är obligatoriska.

Anmälan om bullerstörning

Fyll i detta formulär om du har klagomål angående bullerstörningar från flygplatsen.
  • :