Det här är Stockholm Skavsta Airport

Stockholm Skavsta Airport ligger i Nyköping, 100 km sydväst om Stockholm. Vi har flera internationella direktflyg till destinationer i Europa. Flygplatsens service och operationella utbud är fullskaligt.

Det är enkelt att ta sig hit via bil, flygbuss, tåg och taxi och flygplatsen erbjuder flera olika parkeringar, inomhus, långtidsparkering och parkering för elbilar. Välkommen!

 

Strategiskt läge och idealisk bas för flygverksamhet

Stockholm Skavsta Airport är en idealisk bas för flygbolag, researrangörer och flygrelaterade verksamheter. Flygplatsen servar Stockholmsområdet och regioner väster och söder om flygplatsen, med tre miljoner människor inom upptagningsområdet (100 km radie). Flygplatsen ingår som en av fyra flygplatser i Stockholmsområdet och är därför inkluderad i IATA-koden STO.

I terminalen finns ett utbud av restauranger, kiosk, välsorterad tax free-butik, valutaväxlingskontor och flera hyrbilsföretag. Läs mer om vårt utbud och service.

Ägande och etablering

Stockholm Skavsta flygplats AB är en privatägd flygplats som ägs till 90,1 procent av Arlandastad Group, ett svenskt fastighetsutvecklingsbolag. Nyköpings kommun äger 9,9 procent. Ägarna tillsammans med Region Sörmland visar tydlig vilja i att utveckla flygplatsen och det kringliggande området. Befintlig översiktsplan och utvecklingsplaner samt god tillgång på markområden gör flygplatsen till ett smart val för etableringar.

Läs mer mark och etablering på Explore Skavstas webbplats.

Utveckling och expansion

Här finns unika förutsättningar för utveckling och expansion. Passagerarterminalen kan ta emot cirka tre miljoner passagerare per år och är designad för ytterligare utbyggnad. Flygplatsen har tillstånd att ta emot upp till sex miljoner passagerare per år.

Vi satsar långsiktigt med målsättningen att sätta flygplatsen på den nationella och internationella kartan och visa att flygplatsen är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Vi vill kontinuerligt utveckla flygplatsen med fokus på såväl kommersiellt flyg och charterflyg som samhällsviktigt flyg. Med Stockholm Skavsta Airports läge finns bra förutsättningar för effektiva kommunikationer till kontinenten. Sedan 2023 är vi en av Sveriges beredskapsflygplatser.

När dendubbelspåriga järnvägen Ostlänken står klar finns ett resecentrum på Skavsta i nära anslutning till flygplatsterminalen. Då ökar Stockholm Skavsta Airports betydelse som nationell och regional multimodal transportnod. Kombinationen med Ostlänken och snabba tågförbindelser gör flygplatsen till ett viktigt komplement till Stockholm Arlanda Airport och ger en ökad redundans i flygplatssystemet som helhet.

Visionsbild över resecentrum Ostlänken och flygplatsterminalen

Visionsbild över resecentrum Ostlänken och flygplatsterminalen.

Flygplatsens historia

 • Flygplatsen är en före detta militär flygplats. Flygflottiljen F11 var centrum för svenskt spaningsflyg, men lades ned 1980. År 1984 köpte Nyköpings & Oxelösunds kommuner flygplatsen.
 • Den första internationella reguljärlinjen öppnades 1997 då det irländska flygbolaget Ryanair etablerade trafik Stockholm Skavsta – London Stansted.
 • 1998 sålde Nyköpings kommun 90,1% flygplatsen till det brittiska bolaget TBI, som sammanlagt köpte sju flygplatser, bland annat Belfast Int., Orlando Sanford Int. (USA), London Luton Airport och Stockholm Skavsta Airport.
 • Mellan april 2003 och november 2021 var Ryanair etablerade på flygplatsen. Ryanair etablerade sin skandinaviska bas på flygplatsen och öppnade sex nya linjer. I oktober 2007 utökades basen med fyra baserade flygplan och ett 30-tal linjer. 2019 hade flygplatsen över 2,2 miljoner årspassagerare.
 • Wizz Air etablerade sig på flygplatsen år 2004 och flyger idag till flera destinationer i Östeuropa.
 • I början av 2005 förvärvades TBI av spanska ACDL-koncernen (90 % Abertis infrastructureas, 10 % Aena Internacional).
 • 1 oktober 2013 såldes Stockholm Skavsta till Airports Worldwide, som ägdes av den kanadensiska pensionsfonden OMERS Strategic Investments.
 • I augusti 2018 köptes flygplatsen av franska VINCI Airports.
 • I maj 2022 köptes flygplatsen av Arlandastad Group, ett svenskt fastighetsutvecklingsbolag, som äger 90,1 procent. Resterande 9,9 procent ägs av Nyköpings kommun.
 • Flygplatsen blev officiellt utsedd som beredskapsflygplats av regeringen 2023, med förnyat förtroende 2024.
 • Från april 2023 trafikerar Norwegian för första gången flygplatsen med direktflyg till Alicante och Malaga i Spanien.
 • Mellan december 2023 – februari 2024 var Lumiwings etablerade på flygplatsen med direktflyg till Tuzla i Bosnien-Hercegovina.
 • Världens ledande researrangör TUI startar med charterresor till Las Palmas, Gran Canaria i oktober 2024.

MILJÖ

På Stockholm Skavsta Airport lägger vi stor vikt vid vårt miljöarbete och vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete. Flygbranschen i stort har redan gjort mycket men behöver göra ännu mer för att bli hållbar. Branschen måste tillsammans med hitta rätt styrmedel som främjar lösningarna för en omställning och vi välkomnar fortsatt teknikutveckling, elektrifiering och effektivare flygtrafikledning.

Miljötillstånd

Flygplatsens miljötillstånd ger tillstånd att hantera upp till 75 000 flygrörelser (en flygrörelse innebär en start eller landning) samt 6 miljoner passagerare per år.

Det nuvarande miljötillståndet utfärdades Miljödomstolen år 2007, efter en flera år lång ansökningsprocess som bland annat inneburit omfattande undersökningar och flera samråd med både myndigheter och allmänheten.

Kort sammanfattning av Miljödomstolens utslag 31 januari 2007:
Miljödomstolen ger Stockholm Skavsta flygplats AB tillstånd enligt kap. 9 i miljölagen att bedriva flygplatsverksamhet på Stockholm Skavsta Airport i Nyköpings kommun, med en begränsning till max 75 000 flygrörelser per år och max 300 tekniska motorprovningar/år, samt till de om- och tillbyggnader som är erforderliga för denna verksamhet.

Tillståndet innebär också att flygplatsens verksamhet kan öka upp till 6 miljoner passagerare per år. För ytterligare information om miljötillståndet, vänligen kontakta miljo@skavsta.se.

Anmäl bullerstörning

Stockholm Skavsta Airport arbetar kontinuerligt för att hålla buller från verksamheten på ett minimum. Information från omgivningen gällande bullerstörningar, som leder till att vi kan kartlägga bullerstörningarna, är därför en viktig del av det arbetet.

Fyll i anmälan om bullerstörning med uppgifter om ditt klagomål.

Miljöpolicy

Stockholm Skavsta Airport erkänner och accepterar att flygplatsens verksamhet har negativa effekter på miljön. Som flygplatsoperatör strävar vi efter att utveckla flygplatsen för att bli mer effektiv och hållbar.

En viktig del av vårt åtagande är att minska utsläppen av växthusgaser i vår flygplatsverksamhet.

Stockholm Skavsta Airport åtar sig att:

 • Minska utsläppen från vår flygplatsverksamhet
 • Följa gällande miljölagstiftning och företagets miljötillstånd
 • Underhålla ett miljöledningssystem
 • Arbeta proaktivt för att förhindra miljöolyckor
 • Respektera biologisk mångfald och användningen av naturens resurser
 • Ständigt förbättra vårt system för att minska energi och resurser
 • Kommunicera till personal och intressenter att hållbarhet är en nyckelfaktor i flygplatsverksamheten
 • Engagera anställda och tredje parter i vår hållbarhetsstrategi
 • Delta aktivt i tillämpliga program som rör miljö och flygplatser
 • Underhålla ett system för säker och effektiv användning av kemikalier och om möjligt ersätta med mer hållbara produkter 

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att uppnå transparens och att ha en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Rapportera anonymt och konfidentiellt
https://report.whistleb.com/Arlandastad

Riktlinjer för visselblåsartjänsten

Visselblåsarteamet består av/eller rapporter kan komma att hanteras av följande personer:

Anna Stenströmer, HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group
Dieter Sand, vd Arlandastad Group

Kontaktuppgifter hittar du på arlandastadgroup.se.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.