Press

Presskontakt

E-post: press@skavsta.se

Nyheter och pressrum

Läs de senaste nyheterna. Besök vårt pressrum för pressmeddelanden.

Fotografering/filmning för privat bruk

Utdrag ur Kap 4 i det Lokala säkerhetsprogrammet (LSP):

”Flygplatsen har ett tillträdesförbud enligt Skyddslagen (2010:305) om skydd för samhällsviktiga anläggningar enligt länsstyrelsens i Södermanlands län beslut 2005-04-01.”

Beslutet innebär också fotoförbud, men flygplatsen får besluta om avsteg och har beslutat att under normal beredskap ska fotoförbudet inte gälla allmänheten. Vid en förhöjd hotbild kan skyddsområdet utökas att gälla även ett yttre skyddsområde och då kan också fotoförbudet aktiveras. Det är alltså inte förbjudet att fotografera eller filma för privat bruk under normala förhållanden, varken för personal eller passagerare.

Det är dock inte tillåtet att filma eller fotografera i säkerhetskontrollen, varken passagerare eller bagage.

En del personer vill inte bli avbildade, eller ha sitt företag eller verksamhet på bild, så fråga alltid innan ni fotograferar.

 

Fotografering/filmning i kommersiellt syfte

Fotografering eller filmning i kommersiellt syfte kräver alltid tillstånd från flygplatschefen.

Landside:
(publika utrymmen innan säkerhetskontrollen)
Dag (kl 06.00-22.00): 1500 kr per timme.
Natt (kl 22.00-06.00): 2000 kr per timme.
Airside:
(publika utrymmen efter säkerhetskontrollen)
Dag (kl 06.00-22.00): 2500 kr per timme och säkerhetsvakt.
Natt (kl 22.00-06.00): 3600 kr per timme och säkerhetsvakt.

Observera att fotografering/filmning i säkerhetskontrollen inte är tillåtet.

Ytterligare avgifter kan tillkomma, beroende på filmningens/fotograferingens art. T ex hyra av konferensrum för filmteam etc.
Kontakta flygplatsen i god tid innan foto/filmtillfället, minst 7 dagar i förväg.

 

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.