Utveckling och etablering

I Skavsta erbjuds stor valfrihet och individuella lösningar för företag och verksamheter som önskar etablera sig eller som söker nya lokaler. Välkommen till Explore Skavsta med miljontals kvadratmeter möjligheter!

Unikt, expansivt läge

Explore Skavsta är ett unikt område och ett långsiktigt utvecklingsprojekt med stor potential. Inte minst genom det exceptionellt goda läget:

  • 7 minuter till Nyköping
  • 60 minuter till Stockholm
  • 10 minuter till E4
  • 20 minuter till Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund
  • 0 minuter till den internationella flygplatsen Stockholm Skavsta Airport

När den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken med resecentrum centralt placerat nära flygplatsterminalen står klar förbättras och förkortas kommunikationerna till och från Stockholm, Norrköping och Linköping än mer.

Stockholm Skavsta Airport har stor betydelse för regionens näringsliv och besöksnäring. Med målet att driva en kraftig tillväxtresa för hela området genom förädling och fastighetsutveckling kommer Explore Skavsta, tillsammans med Stockholm Skavsta Airport, att vara en stark kommunikationsnod och attraktiv destination.

 

Starten på något nytt

Explore Skavsta består av 4,84 miljoner kvadratmeter möjligheter! Markområdet har idag delvis detaljplanerad mark där vi redan nu kan påbörja utvecklingen samtidigt som det pågår detaljplaneprocesser för en första större etapp. Som företagare kan du vara med från start med stora möjligheter att påverka.

Redan nu finns kvadratmeter att hyra och lediga lokaler att upptäcka.

Besök www.exploreskavsta.se för mer information kring möjligheterna till etablering och samarbete.

Området ägs och förvaltas av Arlandastad Group och Nyköpings kommun.

 

Explore Skavstas logotyp

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.