Första solenergianläggningen på Stockholm Skavsta Flygplats

Stockholm Skavsta Flygplats AB planerar i samarbete med en affärspartner att bygga en solenergianläggning på flygplatsens område. Det kommer att bli den första större solenergianläggningen på en svensk flygplats, och ligger helt i linje med flygplatsens majoritetsägare VINCI Airports miljöstrategi att halvera flygplatsgruppens koldioxidutsläpp till 2030 och att bli nettokoldioxidneutrala till år 2050.

Solenergianläggningen beräknas stå färdig till sommaren 2021 och kommer att förse både flygplatsens verksamhet och de planerade aktiviteter för flygplatsområdet som ligger några år fram i tiden, med koldioxidneutral elektricitet.

VINCI Airports är den första flygplatsoperatören i världen som har introducerat en internationell miljöstrategi för alla sina 45 flygplatser – AirPact – som fokuserar på fyra mål som ska uppfyllas till 2030. Förutom att halvera verksamhetens CO2-utsläpp, ska flygplatserna även halvera sin vattenkonsumtion, återvinna 100% av verksamhetens avfall, samt ha tagit fram en biologisk mångfaldsdiagnos och bevarandeplan.

Stockholm Skavsta Flygplats blev i september 2020 certifierade för ACA nivå 1 (Airport Carbon Accreditation, ett miljöprogram som drivs av det globala flygplatsförbundet ACI) och förväntas att bli ISO 14001-certifierade under 2021. Flygplatsen fortsätter arbetet med ACA:s program och planen är att uppnå ACA nivå 3+ till år 2025, vilket innebär koldioxidneutralitet.

Stockholm Skavsta Flygplats lägger stort engagemang i arbetet att följa VINCI Airports miljöstrategi AirPact, och solenergianläggningen är ett led i det arbetet.

“Som en del av VINCI Airports, har alla våra medarbetare fullt fokus på de globala miljöinsatserna och lägger ned ett stort arbete på att vi ska bli en nettokoldioxidneutral flygplats”, säger Cédric Fechter, VD Stockholm Skavsta Flygplats. “Med stort stöd av VINCI Airports miljöpolicy och i samarbete med Nyköpings kommun är Stockholm Skavsta Flygplats stolta över att stå för ett hållbart projekt för vår flygplats och miljön omkring oss. Vi kommer aktivt att arbeta för att hitta sätt att göra luftfarten mer hållbar och att fortsätt att interagera med samhället för en bättre miljö.”

 

VIDAREFÖRSÄLJNING AV GRÖN EL

Solenergianläggningen kommer att förse flygplatsens verksamhet med CO2-neutral elkraft, men det kommer också att finnas möjlighet att sälja vidare den producerade elen som flygplatsen inte själva behöver. Därför har Stockholm Skavsta Flygplats AB kontaktat Nyköpings kommun med ett erbjudande om att teckna ett avtal för att köpa grön lokalproducerad el av flygplatsen.

Idag förser Nyköpings Vattenkraft AB kommunen med den elektricitet som används inom den kommunala verksamheten, delvis genom egenproducerad vattenkraft, men också genom att företaget köper elkraft från elbolag.

 

KOMPLEMENT TILL VATTENKRAFT

Som en del i Nyköpings kommuns arbete med att uppnå Agenda 2030-målen, skulle grön lokalproducerad el kunna bli ett komplement till vattenkraften. Nu föreslår kommunen att Nyköpings Vattenkraft AB ska utreda detta, och under tiden är det fördelaktigt för både kommunen och flygplatsen att ha ett avtal.

“Många kommuner i Sverige bygger idag egna solcellsanläggningar. Nyköpings kommun skulle genom ett samarbete mellan Nyköpings Vattenkraft AB och Stockholm Skavsta Flygplats kunna få tillgång till grön närproducerad el utan egen investering”, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB förväntas tas på kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.