Militär flygverksamhet med anledning av Försvarsmaktens övning

Just nu pågår Försvarsmaktens övning Aurora 23. Den 30 april – 9 maj kommer utökad militär flygverksamhet ske på Stockholm Skavsta Airport.

Övningen sker främst med stridsflyg och transportflyg som kommer starta och landa. Militär personal och militära fordon kommer röra sig runt flygplatsområdet.

Den ordinarie verksamheten med både kommersiellt och samhällsnyttigt flyg kommer inte att påverkas av övningen.
– Det är roligt att kunna välkomna Försvarsmakten till Skavsta flygplats. Vi vill samverka och skapa goda förutsättningar för den del av övningen som sker här, säger Jiwan Singh, Chief Operating Officer.

 

Övning i Nyköpingsområdet

Den 28 april – 9 maj sker militära transporter på marken och övningsmoment med lös ammunition kring Nyköping.

Försvarsmakten arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Läs mer om Aurora 23 på Försvarsmaktens webbplats.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.