Negativt Covid-19-test krävs för inresa från Storbritannien

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för inresande från Storbritannien genom en ny förordning som bl.a. innebär att de personer som tillåts resa in i Sverige ska uppvisa intyg på negativt covid-19-test taget tidigast 72 timmar innan ankomst till landet, för gränspolisen. Denna förändring påverkar inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer till resande från Storbritannien, att testa sig vid ankomst till destinationen i Sverige, hålla sig isolerad i 7 dagar efter ankomst samt att testa sig igen efter 5 dagar.

Flygförbudet från Storbritannien upphör fr o m 1 januari 2021. Däremot kvarstår inreseförbudet för inresande från Storbritannien.
Undantaget från inreseförbudet är:

  • svenska medborgare
  • alla som transporterar gods från Storbritannien
  • personer som bor eller arbetar i Sverige
  • personer som har trängande familjeskäl
  • diplomater

Den svenska regeringen har 30 december 2020 fattat beslut om nya regler för de inresande från Storbritannien som är undantagna från inreseförbudet. Dessa regler träder i kraft 1 januari 2021 och innebär att utlänningar som omfattas av undantag från inreseförbudet ska visa upp ett negativt testsvar för covid-19-smitta taget tidigast 72 timmar innan ankomst till Sverige, innan de tillåts resa in i landet.

Kravet gäller inte dem som transporterar gods, de får alltså resa in utan att ha ett negativt testsvar. Detta för att inte försvåra transporter av viktigt gods, till exempel läkemedel eller medicinsk utrustning.

Kravet gäller inte heller för svenska medborgare, som alltid har rätt att resa in i Sverige. Däremot gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens uppmaning att ALLA som nyligen har varit i Storbritannien ska testa sig för covid-19 direkt vid ankomst till Sverige, hålla sig isolerad i 7 dagar efter ankomst samt efter fem dagar testa sig igen.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.