Regeringen föreslår statligt stöd till Stockholm Skavsta Airport

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser mer än fördubblas jämfört med i dag, från 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen.

Stockholm Skavsta Airport är en icke-statlig regional flygplats som ägs av Arlandastad Group och Nyköpings kommun. I dagsläget får Stockholm Skavsta Airport inget statligt stöd.

Enligt regeringen behöver det statliga bidraget till driftstödet till de regionala icke-statliga flygplatserna stärkas för att långsiktigt säkerställa att viktig infrastruktur och samhällsviktig verksamhet fungerar.

– Beskedet från regeringen är väldigt positivt och ett steg i rätt riktning i och med vårt uppdrag som beredskapsflygplats. Vi hoppas också på att det kan leda till en långsiktig satsning som återkommer framöver och inte enbart för 2024, säger Jesper Fredmark, vd Stockholm Skavsta Airport.

Den 20 september presenteras budgetpropositionen och beslutas i riksdagen under november-december.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.