Bagageförvaring

Bagageförvaring erbjuds på hotell Aiden Skavsta, som ligger bara 75 meter från flygplatsterminalen.

Obs! Bagage och andra ägodelar som frivilligt lämnas kvar på flygplatsen (t ex om handbagaget är för stort/tungt vid gaten) tas ej omhand av flygplatsen, utan kommer att kastas.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.