Assistans för funktionshindrade

På flygplatsen finns särskilda mötesplatser där assistansen för dig med funktionshinder möter upp. Mötesplatserna finns utmärkta på Terminalkartan.

Enligt EU:s förordning måste du anmäla ditt behov av assistans till flygbolaget senast 48 timmar före avresa.

Bokning av assistansservice görs direkt till ditt flygbolag i samband med bokningen av din flygbiljett, alternativt som tillägg till bokningen. Flygplatsen får automatiskt informationen om ditt assistansbehov från flygbolaget.

Enligt flygbolagens regler ska passagerare som beställt assistansservice anmäla sin ankomst till flygplatsen senast 2 timmar innan flygets avgångstid. På Stockholm Skavsta Flygplats anmäls detta i Service Center i Incheckningshallen.

För mer information se Transportstyrelsens hemsida