Polis

Gränspolisen finns på flygplatsen och har en station mitt emot terminalen, i samma byggnad som parkeringshuset.

Här kan man bl a beställa pass (även tillfälliga pass). Observera att det tar minst 30 minuter att få ett tillfälligt pass.

För kontaktinformation och öppettider, se Polisens hemsida.