Assistans för funktionshindrade

På flygplatsen finns särskilda mötesplatser där assistansen för dig med funktionshinder möter upp. Mötesplatserna finns utmärkta på Terminalkartan.

Anmäl ditt assistansbehov

Enligt EU:s förordning måste du anmäla ditt behov av assistans till flygbolaget senast 48 timmar före avresa.

Bokning av assistansservice görs direkt till ditt flygbolag i samband med bokningen av din flygbiljett, alternativt som tillägg till bokningen. Flygplatsen får automatiskt informationen om ditt assistansbehov från flygbolaget.

Osynliga funktionsnedsättningar

Stockholm Skavsta flygplats är anslutet till nätverket Hidden Disabilities Sunflower för att stödja personer med osynliga funktionsnedsättningar som reser till och från flygplatsen.

Banden, med en enkel solrosbild på en grön bakgrund, är ett diskret sätt att uppmärksamma anställda på flygplatsen, på att passageraren kan behöva lite extra stöd eller bara lite mer tid. Solrosbanden stöder personer med funktionsnedsättning som kanske inte är uppenbara för andra, såsom autism, demens, psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter.

Solrosbandet ger inte automatiskt tillgång till Fast Track eller prioriterad ombordstigning. Det är inte nödvändigt eller möjligt att beställa Solrosbanden innan du anländer till Stockholm Skavsta Flygplats.

De som önskar solrosband kan enkelt hämta ett vid informationsdisken på flygplatsen utan extra kostnad.

Läs mer om solrosbanden här

På flygplatsen

Enligt flygbolagens regler ska passagerare som beställt assistansservice anmäla sin ankomst till flygplatsen senast 2 timmar innan flygets avgångstid. På Stockholm Skavsta Flygplats anmäls detta i Airport Information i Incheckningshallen.

Handikapptoalett

Handikapptoalett finns i samtliga toalettblock. Dessa är placerade i incheckningshallen, avgångshallen och i ankomsthallen. Se terminalkartan nedan.

För mer information se Transportstyrelsens hemsida

Parkering

Handikapp-parkering finns precis i anslutning till terminalen, samt i parkeringshuset. Läs mer här.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.