Assistans för dig med funktionsnedsättning

På flygplatsen finns särskilda mötesplatser där assistansen för dig möter upp.

Mötesplatserna finns utmärkta på terminalkartan.

Anmäl ditt assistansbehov

Enligt EU:s förordning måste du anmäla ditt behov av assistans till flygbolaget senast 48 timmar före avresa.

Bokning av assistansservice görs direkt till ditt flygbolag i samband med bokningen av din flygbiljett, alternativt som tillägg till bokningen. Flygplatsen får automatiskt informationen om ditt assistansbehov från flygbolaget.

Vi erbjuder Solrosbandet till dig med osynlig funktionsnedsättning

Stockholm Skavsta Airport är anslutet till nätverket Hidden Disabilities Sunflower för att stödja personer med osynliga funktionsnedsättningar som reser till och från flygplatsen.

Solrosbandet, med en enkel solrosbild på en grön bakgrund, är ett diskret sätt att uppmärksamma anställda på flygplatsen, på att passageraren kan behöva lite extra stöd eller bara lite mer tid. Solrosbandet stöder personer med funktionsnedsättning som kanske inte är uppenbara för andra, såsom autism, demens, psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter.

Det är inte nödvändigt eller möjligt att beställa Solrosbandet innan du anländer till flygplatsen. Du hämtar det vid informationsdisken (Airport Information) utan extra kostnad. Solrosbandet ger inte automatiskt tillgång till Fast Track eller prioriterad ombordstigning.

Läs mer om solrosbandet.

Anmäl din ankomst på flygplatsen

Enligt flygbolagens regler ska passagerare som beställt assistansservice anmäla sin ankomst till flygplatsen senast 2 timmar innan flygets avgångstid. På Stockholm Skavsta Airport anmäls detta i Airport Information i incheckningshallen.

Handikapptoalett

Handikapptoalett finns i incheckningshallen, i avgångshallen och i ankomsthallen. Se terminalkartan.

Parkering

Handikapparkering finns precis i anslutning till terminalen, samt i parkeringshuset. Läs mer om parkering.

Mer information

Läs mer om att resa med funktionsnedsättning på Transportstyrelsens webbplats.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.