Wi-Fi och internet

Wi-Fi

Stockholm Skavsta Airport erbjuder gratis Wi-Fi (”Skavsta free Wi-Fi”) till alla passagerare.

Laddning av mobil/dator

Hos restaurang ät. (efter säkerhetskontrollen) kan du ladda din mobil/dator.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.