Stockholm Skavsta Airport effektiviserar organisationen

Stockholm Skavsta Airport arbetar med målsättningen att sätta flygplatsen på den nationella och internationella flygplatskartan. På grund av att bolaget dragits med ekonomiskt underskott i flera år förändrar och effektiviserar nu flygplatsen sin organisation. En konsekvens av effektiviseringen är att Stockholm Skavsta Airport varslar medarbetare om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Bolaget har under flera år dragits med ekonomiskt underskott på flera miljoner kronor. Flygplatsen har inte återhämtat sig efter pandemins inverkan på flygverksamheten och Ryanairs flytt under 2021.

– Vi behöver göra åtgärder för att stabilisera ekonomin. Det är väldigt tråkigt att behöva varsla personal men vi kommer göra allt vi kan för att stötta våra medarbetare i denna omställning, säger Jesper Fredmark, vd.

Arbetsbrist ligger till grund för varslet, som omfattar ett 30-tal medarbetare, och med det inleds fackliga förhandlingar. Hur många som i slutändan direkt påverkas av varslet kommer presenteras efter avslutad förhandling.

Förändrat arbetssätt

Effektiviseringen av organisationen innebär ett förändrat arbetssätt med målet att utveckla ett Basic Airport-koncept.

– Vi behöver hitta nya sätt att arbeta mer effektivt än vi gör idag. Konceptet Basic Airport, som införts på andra flygplatser, innebär i korthet att den operativa personalen ska vara kompetent för flera funktioner. Chefer och administrativ personal ska vara kompetent för att stötta operationellt vid behov. Det är en omställning för att bemöta dagens behov samtidigt som vi stärker oss inför framtidens behov, säger Jesper Fredmark, vd.

Långsiktig ambition

Den långsiktiga ambitionen från ägarna förändras inte. Stockholm Skavsta Airport som en pålitlig och långsiktig leverantör inom branschen kvarstår, där flygplatsen kommer utvecklas inom samtliga operationella marknadsområden. Dagens riktning skapar förbättrade förutsättning och en tydlighet för framtiden.

– Vi fortsätter arbeta aktivt och intensivt för att utveckla nya affärer i form av etableringar av både nya flygbolag och flyglinjer. Stockholm Skavsta Airport är en flygplats att räkna med även i framtiden, säger Jesper Fredmark.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.