Stockholm Skavsta bekräftar sina hållbarhetsmål

20 maj hölls ett toppmöte inom ACI EUROPE om luftfartens hållbarhet, där bl a flygplatssektorns gemensamma åtagande som 235 europeiska flygplatser har skrivit under. Som en del av VINCI Airports nätverk, bekräftar Stockholm Skavsta Airport nätverkets mål att uppnå netto nollutsläpp 2050.

Som den första flygplatsoperatören som åtagit sig en internationell miljöstrategi 2015 flerdubblar nu VINCI Airports sina åtgärder för att minska sina egna koldioxidutsläpp och för att bidra till att minska utsläppen från lufttransporter, vilket representerade 2,8% av de globala utsläppen under 2019. VINCI Flygplatser använder alltså konkreta och omedelbara lösningar som begränsar påverkan av flygplatser, där nätverkets koldioxidavtryck redan har minskat med 22% mellan 2018 och 2020.

För att minska energiförbrukningen används flera metoder; energiöversyn och användning av energihanteringssystem, ersättning av traditionell belysning med LED-lampor, förnyelse och effektivisering av värme- / luftkonditioneringssystem eller optimering av temperaturinställningar eller belysning.

Samtidigt arbetar VINCI Airports med att koldioxidreducera den energi de förbrukar genom att till exempel producera sin egen solenergi. Det finns redan 17MWp installerat i VINCI Airports’nätverk, varav 8MWp grön energi tillkom under pandemiåret 2020, eller genom att förnya sina tekniska fordonsparker till eldrift.

VINCI Airports är den första internationella flygplatsgruppen som har förbundit 100% av sina flygplatser till det frivilliga programmet Airport Carbon Accreditation (ACA) från Airports Council International (ACI), det enda internationella programmet för minskning av växthusgasutsläpp specifikt för flygplatser. 24 flygplatser har redan nått nivå 2, vilket intygar en effektiv och hållbar minskning av koldioxidutsläpp. Lyon-Saint Exupéry och London Gatwick flygplatser har redan nått 3+ ackreditering för koldioxidneutralitet, och Guanacaste flygplats i Costa Rica har erkänts som koldioxidneutral av NGO EARTH University. I Brasilien utnämndes Salvador Bahia Airport till landets “mest hållbara flygplats” 2019 av National Civil Aviation Agency (ANAC).

Stockholm Skavsta Airport har hittills nått nivå 1 i ACA-programmet och arbetar nu för att nå nivå 2.
Några exempel på de koldioxidreducerande åtgärder som har implementerats på Stockholm Skavsta Airport är:

  • Installation av LED-belysning på hela flygplatsen
  • Återvinning av avisningsvätska (glykol) som används på flygplatsen vintertid
  • En våtmark som skyddar Nyköpingsån och Östersjön från att nås av förorenat dagvatten från flygplatsområdet
  • Förbättrade och kortare flygvägar för att reducera bränsleåtgången för flygplan som trafikerar flygplatsen
  • Planering för en stor solcellspark på flygplatsens område för att kunna producera lokal grön energi för flygplatsens behov i framtiden.
  • All flygplatspersonal uppmanas att aktivt tänka på att spara på pappersutskrifter, släcka lampor etc.

Nästa mål inom VINCI Airports är att uppnå koldioxidneutralitet för alla flygplatser fram till 2030, följt av “noll nettoutsläpp” genom fortsata koldioxidreducering och att absorbera kvarvarande utsläpp genom att använda skog som koldioxidsänkor.

Läs mer om VINCI Airports globala hållbarhetsarbete på VINCI Airports webbplats.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.