Stockholm Skavsta flygplats står redo

Stockholm Skavsta flygplats har lämnat in ett yttrande om regeringens utredning ”Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet”. Yttrandet lyfter fram Skavstas roll och funktion i ett både nationellt och regionalt perspektiv.

Regeringen publicerade utredningen i augusti i år och i den framgår att Bromma flygplats skulle kunna vara avvecklad någon gång mellan åren 2025–2027. Utredningen säger att Stockholm Skavsta har god kapacitet att fungera som en andra flygplats i Stockholmsområdet, inte minst från år 2035 när Ostlänken ska vara klar.

– Skavsta har ett attraktivt läge i Stockholm-Mälardalen, och vi håller öppet 24 timmar om dygnet, året om reda nu. Vi kan ta emot fler linjer med alla typer av flygplan, även på ”peak”-tider. Vi har kapacitet upp till 6 miljoner passagerare med redan befintlig infrastruktur och utan extra miljöpåverkan för att bygga nytt. Stockholm Skavsta står redo, säger Cédric Fechter, VD på Stockholm Skavsta flygplats, powered by VINCI Airports.

Tillgängligheten till och från flygplatsen är hög, med flygbussar mot Stockholm, regional kollektivtrafik samt goda möjligheter till långtidsparkering. Med Ostlänken och den planerade stationen ökar Stockholm Skavsta flygplats betydelse nationellt och regionalt. Cirka 27 procent av Sveriges befolkning bor inom 100 km radie.  Intill flygplatsen finns även utrymme och potential att utveckla nya verksamheter. Planeringen är igång och fullt utvecklat kan Skavstaområdet bidra med 10 000 nya arbetstillfällen.

Stockholm Skavsta, VINCI Airports och Nyköpings kommun gör detta som ett gemensamt yttrande. Utöver Stockholm Skavsta och Nyköpings kommuns yttrande har också Region Sörmland och Region Östergötland gjort tydliga uttalanden om Skavstas viktiga roll som en del av flyginfrastrukturen för storstockholm med omnejd.

Läs hela yttrandet här. 

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.