Världsmiljödagen 5 juni 2019

Världsmiljödagen uppmärksammas på Stockholm Skavsta flygplats.

Stockholm Skavsta flygplats såväl som våra ägare Vinci Airports värnar om miljön. Som en del i vårt gemensamma miljöarbete uppmärksammar vi Världsmiljödagen den 5 juni.

Världsmiljödagen ”World Environment Day” instiftades av FN år 1974 och uppmärksammas idag i över 100 länder.

Vinci Airports miljöarbete kallas ”AIRPACT – Activities Impact Reduction” och fokus ligger på följande områden:

  • Förebyggande och minskning av miljöpåverkan
  • Vattenkonsumtion
  • Energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser
  • Implementering av ett miljöstyrningssystem
  • Avfallshantering
  • Bullerhantering
  • Främjande av biologisk mångfald

Dessa fokusområden avspeglas naturligtvis i de enskilda flygplatsernas miljöarbete inom Vinci Airports. På Stockholm Skavsta flygplats uppmärksammar vi denna dag genom att göra våra medarbetare och våra passagerare uppmärksamma på viktiga miljöfrågor.

Varje år tar Stockholm Skavsta flygplats fram en miljörapport, och utifrån den miljörapporten har den digitala broschyren ”Vår Miljö – mot en grönare flygplats” producerats. Läs den gärna på Stockholm Skavstas webbplats www.skavsta.se/miljo.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.