VINCI Environmental Day

Tisdag 22 september ägnar hela VINCI-koncernen, som Stockholm Skavsta flygplats är en del av, åt miljöförbättrande arbete.

VINCI är en global koncern som bl a äger 46 flygplatser i 12 länder runt om i världen genom VINCI Airports.
VINCI Airports satte 2015 upp höga mål för sitt miljöarbete, som kallas AirPact. Målen ska vara uppnådda senast år 2030.

AirPact innebär följande:

  • Halvering av verksamhetens koldioxidutsläpp till 2030 och till 2050 ska vi vara helt koldioxidneutrala.
  • Minska vattenförbrukningen med 50%.
  • 100% av verksamhetens avfall ska återvinnas.
  • 100% av flygplatserna ska ha en biologisk mångfaldsdiagnos och bevarandeplan.
  • 100% av flygplatserna ska vara ISO 14001-certifierade.

Stockholm Skavsta flygplats arbetar, förutom enligt AirPact, även efter egna miljömål som är anpassade till just vår verksamhet.

Några exempel på miljöförbättrande åtgärder som flygplatsen redan har genomfört:

  • Rening och återvinninganläggning för avisningsvätska (glykol).
  • En våtmark har anlagts för att främja den biologiska processen för organiskt koldioxid i grundvattnet.
  • Parkeringsplatser med laddstationer för elbilar.
  • Centralvärmeanläggning med pelletsbrännare istället för olja.
  • Avfallshantering där det mesta av flygplatsens avfall sorteras och återvinns.

Under dagen idag fokuserar vi både på VINCI’s globala miljöarbete och på flygplatsens lokala miljömål under en workshop, där bl a medarbetarnas förslag till miljöförbättrande åtgärder lyfts fram.

Läs gärna mer om Stockholm Skavsta flygplats miljöarbete här.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.