VINCI Nordic Foundation stödjer kampen mot Covid-19

Stockholm Skavsta Flygplats ägs av den franska VINCI-koncernen. Nu ställer VINCI Nordic Foundation om för att stödja de som kämpar mot Covid-19. Därför har VINCI-gruppen i Norden beslutat att 500 000 kr från stiftelsen ska användas till att stödja personer och initiativ som hanterar Covid-19 krisen. 200 000 kr kommer direkt att skänkas till Röda Korsets arbete mot Covid-19. 300 000 kr ska kunna skänkas till hjälporganisationer som anställda inom VINCI i Norden föreslår.

Donationer kanaliseras främst till ideella organisationer och andra organisationer där personal eller volontärer är direkt involverade i arbetet med att hantera Covid-19 krisen. Det kan t ex vara de som arbetar i frontlinjen på sjukhus, sjukvårdsanläggningar, sociala organisationer eller skolor.

VINCI Foundation kan bistå med ekonomiska medel, men det är de som anställda som ska engagera sig för att hitta rätt organisation och koordinera stödet till dem. Stödet kan antingen bestå av sin egen tid och kompetens, eller rent ekonomiskt stöd.

För att kvalificera sig måste organisationerna:

  • Vara aktiva på sjukhus, annan sjukvård, sociala organisationer eller skola.
  • Vara berättigad till donationer
  • Ha behov avseende hjälp i bekämpandet av Covid-19, t ex resekostnader, inköp, leveranser, mat, etc.

Förslagen måste godkännas av VINCI Foundation Nordic innan igångsättning av projekten.

VINCI Nordic Foundation uppmanar också de anställda inom VINCI att komma med förslag till hur respektive verksamhet kan hjälpa till, kanske genom att tillhandahålla material eller personellt stöd (donera skyddsutrustning, donera datorer, låna fordon etc).

Läs mer om VINCI Nordic Foundation här.

Alla nyheter
×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan Lägg till sida till.

×

För att installera den här webbapplikationen i telefonen trycker du på nedan och sedan på Lägg till på startskärmen.