Stockholm Skavsta Airport

Säkerhetskontroll - Security

Din säkerhet är vår högsta prioritet på Stockholm Skavsta Flygplats.

Alla passagerare och allt bagage säkerhetskontrolleras innan flygresan påbörjas.
För mer information, se Transportstyrelsens hemsida.

Säkerhetskontrollen kan ta tid och tidvis bildas långa köer. För att underlätta proceduren och göra kontrollen smidigare, följ instruktionerna nedan.

 

Incheckning

566[3]

Checka in i god tid. Hur tidigt eller sent du kan checka in varierar mellan olika flygbolag.

Ha din id-handling redo att visa upp när du kommer fram till incheckningen. Id-kontroll tillämpas numera både vid inrikes och utrikes resor.

Tänk på att vassa föremål som knivar, saxar, verktyg, korkskruv etc. skall checkas in.  Detsamma gäller vätskor i större förpackningar än 1 dl, vilka endast får transporteras som lastrumsbagage, mindre förpackningar än 1 dl kan placeras i en 1-liters plaståse, högst en påse per person och transporteras som handbagage. Filmrullar kan påverkas av de nyare röntgenapparater som röntgar ditt incheckade bagage. För att vara säker rekommenderar vi istället att du packar dina filmrullar i handbagaget.

För att minska på kötiderna ombeds du att inte medföra sådana föremål som finns upptagna på Transportstyrelsens lista över förbjudna föremål, se nedan.

Ha ditt boardingkort redo att visas upp när du kommer fram till säkerhetskontrollen.

 

Incheckat bagage

Det tillåtna antalet och vikten på incheckat bagage varierar mellan olika flygbolag. Kontakta det aktuella flygbolaget eller besök deras hemsida före resan, för att se vad som är tillåtet för just det flygbolaget.

Det incheckade bagaget röntgas i bagagehallen.

 

Vätskor

475[1]

Vi rekommenderar att alla vätskor (inklusive gelé, pastor - t ex tandkräm - krämer och vätskor i tryckbehållare) packas ned i det incheckade bagaget, då reglerna för vad man får ta med sig genom Säkerhetskontrollen är strikta. Mängden vätska som får tas med genom Säkerhetskontrollen är begränsad till att den ska få plats i en behållare/förpackning som rymmer max 100 ml/1 dl. Samtliga förpackningar ska läggas i en återförslutningsbar transparent plastpåse som rymmer max 1 liter (finns på flygplatsen). Påsen ska visas upp separat i Säkerhetskontrollen. Max 1 påse per passagerare.

Undantaget från ovanstående regler är:

 • mediciner eller dietmat som du behöver under resan.
 • Barnmat, välling etc, som behövs under resan.
 • Taxfreevaror som av butiken placerats i en särskild förseglad påse (s.k. STEB)

Dessa undantagna vätskor kommer att kontrolleras separat med teknisk utrustning i Säkerhetskontrollen.

Läs mer om reglerna för medförsel av vätskor i handbagage på Transportstyrelsens hemsida:

Regler för vätskor i handbagaget

 

ID-kontroll

EU kräver av medlemsstaterna att de försäkrar sig om att en passagerare som har checkat in bagage också följer med på flygningen. Detta är inget nytt, i Sverige har detta krav funnits i mer än 10 år. Flygbolagen måste säkerställa att lika många personer som har checkat på en flygning också går ombord på flygplanet.

Men - EU-kommissionens tolkning är att det dessutom ska säkerställas att det är samma person som checkar in ett bagage som går ombord på flygplanet. Därför inför alla EU:s medlemsländer nu id-kontroll.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Pass
 • Nationellt ID-kort
  (Svenskt nationellt ID-kort gäller endast på flygningar mellan Schengens medlemsländer, se nedan. Andra länders nationella ID-kort kan vara giltiga även för resor utanför Schengen. Vänligen kontrollera med passmyndigheten i det land som utfärdat ID-kortet)
Schengens medlemsländer
Belgien Norge (ej medlem i EU)
Danmark Polen
Estland Portugal
Finland Schweiz (ej medlem i EU)
Frankrike Slovakien
Grekland Slovenien
Island Spanien
Italien Sverige
Lettland Tjeckien
Litauen Tyskland
Luxemburg Ungern
Malta Österrike
Nederländerna   
 

Säkerhetskontrollen

För en snabb och smidig hantering i säkerhetskontrollen, tänk på följande:

 • packa ned nycklar, mynt, mobiltelefoner etc. i handbagaget och töm alla dina fickor innan du passerar.
 • Har du bälte med metallspänne kan du ta av det och röntga det tillsammans med ytterplagg för att underlätta kontrollen.
 • Datorer och större elektriska apparater skall tas ur sin väska och röntgas separat
 • Plastpåsen med vätskor skall kontrolleras separat. Alla övriga tillåtna vätskor skall kontrolleras med särksild utrustning (ny regel sedan 31 januari 2014).
 • Placera ditt handbagage på bandet eller i lådorna till röntgenmaskinen och passera själv genom metalldetektorn.
 • Observera att även personer som inte utlöser larmet i metalldetektorbågen kan bli föremål för manuell kontroll.

Om du försöker ta med dig något som kan anses vara farligt genom säkerhetskontrollen kommer du att ombedas kasta bort föremålet.

 

Packa rätt inför flygresan

En EG-förordning på området luftfartsskydd gäller sedan den 29 april 2010. Denna är utformad i enlighet med FN-organet ICAO:s Annex 17 vilket innebär att den kommer att tillämpas inte bara inom EU utan även i ICAO:s 188 medlemsländer världen över.

Med utgångspunkt från denna förordning har Transportstyrelsen utformat följande information om föremål som passagerare får packa i sitt kabinbagage som tas med ombord på flygplanet, samt föremål som  får packas i det bagage som checkas in.

Packa rätt - lista över vad som är tillåtet att ta med ombord - Transportstyrelsen

Dessutom finns restriktioner på hur mycket vätska som får tas med genom Säkerhetskontrollen. Se ovan.

Observera att flygbolaget kan ha restriktioner av vilka föremål som får medföras, kontrollera med respektive flygbolags biljettvillkor på deras hemsidor.

 
Fivesite Guided Creative